Aktualności

Franczyza

20 czerwiec 2015

Zakłady Mięsne „WiR” poszukują partnerów do prowadzenia w ramach franczyzy specjalistycznego sklepu mięsno-wędliniarskiego pod marką „Delikatesy Mięsne WiR”.

Co oferujemy w pakiecie franczyzowym?
Wraz z przystąpieniem do współpracy udostępnia się Franczyzobiorcy:
• znak towarowy,
• know - how, czyli wiedzę z zakresu funkcjonowania sklepu mięsno-wędliniarskiego na bazie naszego długoletniego doświadczenia,
• koncepcję wizualizacji zewnętrznej, wyposażenia i wystroju,
• firmowe stroje dla personelu sklepu,
• standardy obsługi Klienta i ekspozycji towarów,
• opis procedur organizacyjnych, wizualizacji zewnętrznej, wyposażenia i wystroju.

Na jaką pomoc może liczyć nasz Franczyzobiorca?
Zobowiązujemy się do pomocy w prowadzeniu działalności handlowej poprzez:
• wyposażenie sklepu w niezbędne urządzenia, lady, szafy chłodnicze i wagi,
• przeprowadzenia szkolenia wdrożeniowego dla personelu sklepu,
• zapewnienie dokonywania zakupów na warunkach określonych w zawartej umowie,
• uczestniczenie w akcjach promocyjnych,
• wsparcie reklamowe w ramach akcji reklamowych całej sieci sprzedaży,
• organizowanie szkoleń dla personelu sklepu,
• utrzymywanie stałego kontaktu w celu wymiany pomysłów i doświadczeń,
• fachowe wsparcie w celu utrzymaniu właściwych standardów i rentowności sklepu.

Czego oczekujemy od Frnaczyzobiorców?
Franczyzobiorca, przystępując do Sieci działa w ramach opracowanego przez nas systemu i zobowiązuje się do:
• respektowania polityki handlowej Sieci,
• prowadzenia działalności z należytą starannością, efektywnością i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz procedurami operacyjnymi,
• zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu,
• posiadania w ofercie placówki handlowej towarów z całego asortymentu Franczyzodawcy,
• poddawania się kontrolom w zakresie przestrzegania zasad określonych w umowie, 
• zachowania pełnej lojalności wobec Franczyzodawcy.

Proponujemy współpracę na jasnych i uczciwych warunkach, nasza umowa franczyzowa mieści się tylko na dwóch stronach formatu A4.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a przystąpieniem do współpracy zapraszamy do kontaktu z naszym Dyrektorem Handlowym p. Anną Mikołajczyk-Maj pod nr tel. 785 795 010, e-mail: a.maj@wirwir.com